11. seja Sveta KS

04.07.2012

v ponedeljek, 9.7.2012bo ob 20:00 uri v prostorih doma KS v Stari Gori 11. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji
                                                                                        

 

1.   Potrditev zapisnika 10. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   obravnava in sprejem poročila o polletni realizaciji

3.   seznanitev s predlogom za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika

4.  Informacija s sestanka z iniciativno skupino iz Rožne Doline

5.   Obravnava vlog in prošenj

6.   Predlogi in pobude

7.   Razno

 

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.