15. seja Sveta KS

22.04.2013

v sredo, 24. 4 .2013 bo ob 20:00 uri v prostorih doma KS v Stari Gori 15. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji
DNEVNI RED 

1.   Potrditev zapisnika 14. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Informacija s sestanka zainteresiranih krajanov glede projekta CERO

3.   obravnava ponudb za košnjo židovskega pokopališča za leto 2013

4.   Informacija o Odloku o KS sprejetem v prvem branju na MS

5.   Obravnava vlog in prošenj

6.   Predlogi in pobude

7.   Razno

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.