Poročilo o realizaciji Finančnega načrta v obdobju januar - junij 2013

17.07.2013

Svet KS je na svoji 16 seji obravnaval realizacijo Finančnega načrta KS za obdobje januar - junij 2013.

V priponki je poročilo o realizaciji FN KS Rožna Dolina.

Poročilo je pripravljeno v skladu z navodili finančne službe Mestne občine Nova Gorica in nanj ni bilo pripomb.

poročilo