z 2. izredne seje Sveta KS - 09.08.2013

10.08.2013

ZAPISNIK

 

2. izredne dopisne seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 9.8.2013.

 

Sodelovali: Valter Vodopivec, Laura Wanek, Bruno Komel, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Marino Furlan, Borut Hvalič

  

Prisotni so sprejeli predlagani

 DNEVNI RED

 

1.   Obravnava predloga ukrepov za rešitev problema širjenja smradu z odlagališča.

 

Ad – 1

 

Na sestanku danes dopoldne je bilo z županom Matejem Arčonom, podžupanom Mitjo Trtnikom in direktorjem Komunale dogovorjeno, da se  rešim problem širjenja smradu z odlagališča na sledeči način:

-          Sedanje skladiščene odpadke, ki so vir smradu bodo takoj prekrili in jih zaščitili, da ne bodo smrdele (s ponjavami ali čim podobnim)

In jih kasneje, ko ne bo vročine pričeli odvažati drugam (več sto tovornjakov), če bi to počeli sedaj bi se smrad še bolj širil na okoli.

-          Nove odpadke začnejo vozit drugam, takoj ko dobijo dovoljenje drugih odlagališč (dogovori že potekajo) načeloma v torek !!!!

Svet KS na podlagi navedenega sprejme

Sklep št. 84 

1.       Svet KS sprejema predlog razrešitve problema širjenja smradu z odlagališča odpadkov, kot ga predlaga župan MOG, pod pogojem, da se do ponedeljka določijo datumi pričetka izvajanja ukrepov.

2.       V ponedeljek, 12. avgusta se za 20 uro skliče zbor zainteresiranih krajanov, ki bo potekal v domu KS v Stari Gori, na katerem se prisotnim predstavi rešitve, ki so bile predlagane s strani župana MONG.

             

            

 

Druge razprave pod to točko ni bilo.

                                                          

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                                     Valter vodopivec