17. sja Sveta KS

17.09.2013

v sredo, 18. 9. 2013 bo ob 20:00 uri v prostorih doma KS v Stari Gori 17. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji
DNEVNI RED 

1. Potrditev zapisnika 16. seje, 1,2 in 3 izredne seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2. Informacija o projektu CERO

3. obravnava ponudbe za zavarovanje premoženja KS.

4. Informacija o Rebalansu proračuna MONG.

5. Obravnava Predračuna za ureditev kontejnerski mest.

6. Predlogi in pobude

7. Razno

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.