18. seja Sveta KS

27.10.2013

v sredo, 30. 10. 2013 bo ob 20:00 uri v prostorih doma KS v Stari Gori 17. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji
DNEVNI RED

1.   Potrditev zapisnika 4. izredne seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Informacija o projektu CERO

3.   Obravnava vloge za izdajo mnenja glede prodaje zemljišča v Rožni Dolini

4.   Obravnava predloga finančnega načrta KS za leto 2014

5.   obravnava pobude za spremembo števila članov Sveta KS.

6.   obravnava pisma najemnika prostorov KS na Vipavski 16b v Rožni Dolini

7.   Obravnava pobude Konjeniškega kluba Mandrija.

8.   Predlogi in pobude

9.   Razno

 

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.