Sklep o določitvi volilnih enot za volitve v Svet KS

11.01.2014

Mestni svet MONG je na nadaljevanju decemberske seje v torek, 7. januarja 2014 sprejel Sklep o spremembi Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov v Krajevnih skupnostih Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan in z njim na novo določil število predstavnikov v Svetu KS Rožna Dolina.

Po nevem sklepu bodo imeli krajani Rožne Doline v Svetu KS skupaj 6 predstavnikov, krajani Ajševice 2 predstavnika in krajani Stare Gore 1 predstavnika.

več v priloženem sklepu