Obvestilo o sanaciji odlagališča odpadkov

19.09.2016

OBVESTILO!

Obveščamo Vas, da se je pričela sanacija odlagališča odpadkov v Stari gori.

OBVESTILO!

 Obveščamo Vas da smo bili s strani Komunale d.d. obveščeni, da so pričeli s sanacijo odlagališča odpadkov v Stari gori. Zaradi navedenega bo v začetni fazi lahko prihajalo do povečanega smradu in hrupa.

Za razumevanje se okoliškim krajankam in krajanom zahvaljujemo.

 

                                                                                        Svet KS Rožna Dolina

 Datum: Rožna Dolina, 14.09.2016