ZAPISNIK 10. SEJE KS ROŽNA DOLINA

19.05.2016

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 10/2015
v četrtek,03.12.2015 ob 18.00

Prisotni: Boštjan Komel, Denis Marvin, Domen Šebenik, Miha Velikonja, Boža Loverčič Špacapan, Tomaž Gregorič, Aleksej Gorjup, Borut Hvalič, Slavko Šuligoj

Dnevni red:
1. Pregled sklepov in zapisnika 9. seje ter potrditev.
2. Seznanitev povabljenih članov odbora za CERO o opravljenih razgovorih in razprava.
3. Priprava in zadolžitve članov sveta za izvedbo srečanja krajanov.
4. Obravnava morebitnih novih ponudb za planirane investicije in investicijsko vzdrževanje.
5. Predlogi in pobude.
6. Razno.

ZAPISNIK 10 SEJE KS ROŽNA DOLINA.pdf