ZAPISNIK 12. SEJE KS ROŽNA DOLINA

19.05.2016

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 12/2016
v sreda, 23.02.2016 ob 18.00

Dnevni red:
1. CERO
2. Letno poročilo za 2015
3. Zadeva Petmar
4. Razno

ZAPISNIK 12 SEJE KS ROŽNA DOLINA.pdf