ZAPISNIK 1. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

15.01.2019

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 22/2018
v ponedeljek, 17. 12. 2018 ob 18.00 uri

Prisotni: Andrej Orel (predsednik OVK), Boštjan Komel, Miha Bitežnik, Borut Čubej, Borut Hvalič, Petra Kolenc, Denis Marvin, Boža Loverčič Špacapan, Domen Šebenik, Slavko Šuligoj in Klavdija Židanik

Dnevni red:
1. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica.
2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta krajevne skupnosti.
3. Poročilo mandatne komisije.
4. Izvolitev predsednika Sveta krajevne skupnosti.
5. Imenovanje inventurne komisije in seznanitev s postopkom.
6. Razno.

ZAPISNIK konstituitivne seje KS RD_2018