ZAPISNIK 2. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

22.01.2019

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 23/2018
v ponedeljek, 8.1.2019 ob 17.00 uri

Prisotni: Borut Čubej, Petra Kolenc, Denis Marvin, Boža Loverčič Špacapan, Domen Šebenik, Slavko Šuligoj in Klavdija Židanik

Opravičeno odsotni: Miha Bitežnik in Borut Hvalič

Dnevni red:
1. Pregled sklepov in zapisnika zadnje seje prejšnjega mandata in prve, konstituitivne seje tekočega mandata ter potrditev.
2. Obravnava urnika obratovanja Marina Sauna Club
3. Obravnava izdaje gradbenega dovoljenja Elektro Primorska d.d.
4. Obravnava podaljšanja pogodbe »Avto sejmu« Rožna Dolina
5. Praznik Frtalje 2019
6. Predlogi in pobude.
7. Razno.

ZAPISNIK 1. seje KS RD_2018