ZAPISNIK 19. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

22.05.2022

Št. 19/2021

v sredo, 24. 3. 2022 ob 18.00

Prisotni: Denis Marvin, Boža Loverčič Špacapan, Borut Čubej, Domen Šebenik,
Klavdija Židanik, Miha Bitežnik

Neopravičeno odsotna: Petra Kolenc in Borut Hvalič

Opravičeno odstotni: Slavko Šuligoj


DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov 18. seje
2. Prodaja zemljišča Ajševica
3. Urnik bencinskega servisa MOL
4. Potek del po postavkah
5. Problematika parkirnih mest »Kapelca«
6. Pobude krajanov
7. Razno

19.SEJA PDF.pdf