Vabilo na srečanje na temo kvaliteta zraka

29.10.2013

Zavod za zdravstveno varstvo Nova  Gorica (ZZV  NG) skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), Inštitutom za  varovanje zdravja (IVZ RS) ter Mestno občino Nova Gorica (MONG) prireja srečanje na temo zraka in  sicer "Kakovost zraka in zdravje ljudi - skupen interes nas  vseh". 

Vabimo vas, da se nam pridružite  v sredo, 6. novembra ob 9.15 na ZZV NG, Vipavska c. 13, Rožna dolina,  Nova Gorica.  

Ob letu zraka bomo skupaj z eminentnimi gosti  predstavili aktualne teme: kakovost zraka na Goriškem,  podnebne spremembe in zrak, vpliv ozona na zdravje in  aktivnosti ljudi, ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka. Več  podrobnosti v priloženem programu. 

Vljudno vabljeni.  

program