Društva in organizacije

Društvo upokojencev Rožna Dolina

Čebelarsko društvo Nova Gorica

Športno društvo Rožna Dolina

Krajevna organizacija ZB NOB Rožna Dolina

Športno društvo Stara Gora pri Novi Gorici

Krajevna organizacija rdečega križa Rožna Dolina

Športno kulturno društvo STARI - MLADI Ajševica