Predstavitev sveta KS

Svet KS je bil izvoljen na novemberskih volitvah leta 2022, v naslednji sestavi:

BORUT ČUBEJ predsednik AJŠEVICA 22
NATAŠA VOLK namestnik predsednika VIPAVSKA CESTA 102
MIHA BITEŽNIK član LISKUR 1C
BORE MITOVSKI član STARA GORA 14
ERIKA BENSA član VIPAVSKA CESTA 22
MAVRICIJA VALANTIČ član POD GRIČEM 21
MARJAN GRILČ član AJŠEVICA
SLAVKO ŠULIGOJ član ULICA 25. MAJA 25
KLAVDIJA ŽIDANIK član ULICA LJUBA ŠERCERJA 5

 

 

 

Svet KS se voli vsaka štiri leta ob lokalnih volitvah Mestnega sveta in župana Mestne občine Nova Gorica. Po statutu MO Nova Gorica je Svet KS sestavljen iz devetih članov, od katerih po tri volijo prebivalci Rožne Doline (volilni enoti 3 in 4), dva krajani Ajševice (volilna enota 1) in enega krajani Stare Gore (volilna enota 2).

 

Naslov:
Vipavska cesta 16b
5000 Nova Gorica
gsm: 041 704 654
E-mail: info@roznadolina-ng.si

Davčna številka: SI 26849267

Številka podračuna: 01284-6450831293 pri UJP Uradu Nova Gorica

Matična številka: 502 061 1000