Predstavitev sveta KS

Svet KS je bil izvoljen na novemberskih volitvah leta 2018, v naslednji sestavi:

Denis Marvin predsednik Stara Gora 4A, Rožna Dolina
Borut Čubej član Ajševica 22, Rožna Dolina
Miha Bitežnik član Liskur 1C, Rožna Dolina
Borut Hvalič član Ajševica 3, Rožna Dolina
Boža Loverčič Špacapan član Vipavska cesta 39, Rožna Dolina
Petra Kolenc član Pod gričem 10, Rožna Dolina
Domen Šebenik član Vipavska cesta 86, Rožna Dolina
Slavko Šuligoj član Ulica 25. maja 25, Rožna Dolina
Klavdija Židanik član Ulica Ljuba Šercerja 5, Rožna Dolina

 

Svet KS se voli vsaka štiri leta ob lokalnih volitvah Mestnega sveta in župana Mestne občine Nova Gorica. Po statutu MO Nova Gorica je Svet KS sestavljen iz devetih članov, od katerih po tri volijo prebivalci Rožne Doline (volilni enoti 3 in 4), dva krajani Ajševice (volilna enota 1) in enega krajani Stare Gore (volilna enota 2).

Predsednik je bil v skladu s statutom MO Nova Gorica izvoljen na prvi seji Sveta KS dne 17.12.2018.

 

Naslov:
Vipavska cesta 16b
5000 Nova Gorica
gsm: 041 704 654
E-mail: info@roznadolina-ng.si

Davčna številka: SI 26849267

Številka podračuna: 01284-6450831293 pri UJP Uradu Nova Gorica

Matična številka: 502 061 1000