Zgodovina

Gre za krajevno poimenovanje prostora : Rožna Dolina, Ajševica in Stara Gora na katerem, so se v preteklosti skozi različna obdobja dogajali zanimivi dogodki. Iz statističnih podatkov lahko povzamemo, da je bilo leta 1869 na območju sedanje krajevne skupnosti 380 prebivalcev, leta 1975 je to število naraslo na 1147 in leta 1979 na 1209 prebivalcev. Konec leta 2000 je na tem prostoru prebivalo 1534 prebivalcev, od tega je 789 žensk in 745 moških. Največji porast števila prebivalcev beleži naselje Rožna Dolina, kjer je tudi največ novih stanovanjskih objektov, sledi naselje Ajševica in Stara Gora.

V času avstrijske vladavine so se takratni veljaki in lastniki tega prostora znali ustrezno organizirati, saj je ta kraj bil idealen za rekreacijo takratne gospode iz bližnje Gorice in ostalih krajev. Iz nekaterih virov izhaja, da so Judje že v davni preteklosti imeli v Rožni Dolini svoje Judovsko pokopališče, saj je bil ta kraj, v skladu z njihovo vero, idealen za pokop njihovih pokojnih.

V tem obdobju se pojavijo na tem območju prve pomožne pošte.

Območje Rožne Doline se je v času I. svetovne vojne nahajalo neposredno za prvimi bojnimi linjami znamenite soške fronte.

Na davek, ki so ga plačali vojaki številnih narodnosti, ko so se bojevali v teh krajih priča Pokopališče iz prve svetovne vojne na Ajševici in Avstro - Ogrski spomenik padlim vojakom iz prve svetovne vojne, ki stoji v bližini Spomenika revoluciji in padlim borcem NOB 1941-1945, v Rožni Dolini. Življenje v tem kraju je bilo v povojnem obdobju zaznamovano s težkimi posledicami vojne. Kljub temu se je kraj, tako zaradi pomembne lege, kot odprtja Mednarodnega mejnega prehoda Rdeča hiša, na italijanski strani Casa Rossa, sorazmerno hitro razvijal, kar priča nenazadnje tudi hitra rast in izgradnja nove stanovanjske soseske in vrsta trgovsko gostinskih objektov. Da je območje velikega strateškega pomena potrjujejo tudi dogodki iz leta 1991, o čemer priča tudi spomenik o osamosvojitveni vojni za Slovenijo na mednarodnem mejnem prehodu v Rožni Dolini.