Pokopališče iz prve svetovne vojne na Ajševici

Drugo pokopališče, ki je davek prve svetovne vojne pa imamo na Ajševici. Na njem so pokopani vojaki številnih narodnosti. Svoj poslednji dom so našli na vojaškem pokopališču, ki je bilo leta 1983 po večletni zapuščenosti ponovno urejeno na osnovi predpisov o varovanju vojaških pokopališč tujih armad. V teh "tujih" armadah se je bojevalo veliko slovenskih, hrvaških, bosanskih in še drugih fantov in mož. Ti fantje so se bojevali in umirali za našo etnično mejo. Trideset let kasneje so na istih položajih osvobajali svojo domačo grudo naši ljudje, domačini, v času NOB. 

Ne daleč od spomenika pa je še en neznan pomnik. Po tej dolini so bili v času prve svetovne vojne razmeščeni položaji tik za prvo bojno linijo. Spominsko obeležje je postavljeno neznani 20. inženirski enoti. Na njem je žal ne dovolj jasen napis. Znamenje nas spominja na fronto, kjer je italijanski prodor obstal. Do zasedbe ozemlja tja do Logatca je prišlo šele, ko na tej fronti ni bilo nobenega branilca več, razen mrtvih vojakov številnih narodnosti.