Spomenik revoluciji in padlim borcem

Prebivalci na območju sedanje krajevne skupnosti so bili zavedni Slovenci. Tu je bila že leta 1919 ustanovljena prva partijska celica, povezana s pokrajinsko zvezo KPI v Gorici. Istega leta je bilo ustanovljeno tudi kulturno društvo "Danica". Po prihodu fašizma na oblast, se je črni teror stopnjeval do take mere, da je bila leta 1925 celica KP razpuščena, naslednje leto pa ukinjeno še društvo.

Na območju krajevne skupnosti Rožna Dolina se je narodnoosvobodilno gibanje začelo razvijati že leta 1941. Prvi aktivisti so se na Ajševici, v Stari Gori in gornjem delu Rožne Doline pojavili najprej posamezno, pozneje v trojkah. Konec maja ali v začetku junija 1942 je bil ustanovljen prvi odbor OF na Ajševici. V njem so sodelovali tudi aktivisti iz Rožne Doline. Novembra 1942 je bil ustanovljen tudi odbor OF v Stari Gori.

V začetku leta 1942 je bil v Rožni Dolini pri Jožefu Ipavcu (Pinščevih) zgrajen bunker, v katerem je delovala ciklostilna tehnika za goriško okrožje.

Zaradi izdajstva je bilo na Ajševici že jeseni 1942 aretiranih osem aktivistk: Komelove sestre: Danica, Bazilka, Romana in Emilija, Ernesta Genovefa Volk, Marica Drufovka in Emica Špacapan.

Aprila 1944 je sovražnik zgradil v Panovcu močno utrjen bunker. Pripadniki VOS oziroma 4.bataljona VDV so 9.maja 1944 to sovražno postojanko napadli in jo uničili. V letu 1944 so pripadniki navedenega bataljona uspešno izvršili še vrsto drugih akcij zoper sovražnika.

V enotah NOB je bilo aktivno vključenih 78 borcev, v organizirano delo pa 58 aktivistov. Aktivno v NOB je sodelovalo 44 vaščanov. V zaporih in internaciji je bilo 34 oseb. V NOV je padlo 18 borcev. V internacijah in zaporih pa umrlo 9 zapornikov. Okupator je vasi večkrat oropal, požgal in uničil je 31 domačij.

Krajevna skupnost Rožna Dolina in DPO so v maju 1984 ob pomoči ostalih organizacij uresničile željo krajanov in postavile spomenik borcem NOV in umrlim v zaporih in internacijah, med njimi: Bavcon Evgen,; Bavcon Jožef, Bavcon Evgen, Cej Alojz, Difont Guerrino, Gregorič Mirko, Ipavec Avgust, Lutman Emil, Makuc Avgust, Merljak Alojz, Mean Roman, Merljak Ludvik, Obljubek Rudolf, Poropat Jožef, Padovan Andrej, Špacapan Stanislav, Štakulj Etore, Volk Jožef, Štakulj Karel, Hvalič Jakob, Cej Engelbert, Komel Emilija, Komel Danica, Mervič Alojz, Komel Bazilija, Štakulj Ivan, Štrukelj Franc, Volk Franc.