Naši kraji v času avstrijske vladavine

Naši kraji so bili že za časa avstrijske vladavine izletniške točke , ki so privabljale ljudi iz Gorice. Na to spominjajo še nekatera lokalna poimenovanja , kot Bajta. Na sedanjem Barju je bila že tedaj gostilna Tivoli, Hilmteich- gostinski rekreacijski objekt podjetnega češkega lastnika Waneka. Ta je že novembra 1894 imel telefon, povezan s telefonsko centralo v Gorici. Po ohranjenih fotografijah je razvidno, da je na Barju takrat obstajalo umetno jezero, ki ga je napajal potok Liskur. Poledenela površina jezera je v zimskem času nudila mnogim obiskovalcem možnost drsanja na ledu. Ob jezeru je obratoval zelo obiskovan lokal Caffe ristorante "Sans souci, ki je v poletnem času nudil v najem čolne za veslanje... Med posebnostmi na našem območju lahko štejemo tudi vilo Pikol, čeprav je danes bolj znano gostišče v neposredni bližini. Pikol je bil last grofa Christalingga, ki je tam živel. V jezeru pod Pikolom so v času avstroogrske vladavine nabirali lokvanje in jih pošiljali na dunajski dvor...

Ob Pikolu pa je še vedno živo ime "reitšola" (Reitschule = jahalnica), kjer so pred prvo svetovno vojno dresirali konje. Da je bila dolina med Panovcem in Staro Goro kljub nekaterim slabostim(prevelika vlažnost, nizke temperature) od nekdaj vabljiva, priča tudi lokalno ime "Baronovšče" za kraj ob Ulici Partizanske tehnike kjer stoji podeželska vila nekdanjega barona Storkenfelsa. Danes sicer precej zanemarjena, vendar je zaradi arhitektonskih posebnosti spomeniško-varstveno zaščitena.