Mednarodni mejni prehod

V šestdesetih letih in kasneje je Mednarodni mejni prehod Rožna Dolina najbolj ustrezal velikim izvozno - uvoznim  takratnim TOZD-om, delavnim organizacijam, med katere zagotovo sodi   PRIMORJE  EXPORT  Decembra 1949 je bilo ustanovljeno podjetje Primorje Export Nova Gorica, s sedežem v Šempetru pri Gorici, od leta 1951 dalje pa v Rožni Dolini na Vipavski cesti.

Registracija poslovne dejavnosti podjetja je obsegala izvozne in uvozne posle po takrat komaj sklenjenem Goriškem , kasneje tudi Tržaškem sporazumu za blagovno izmenjavo med obmejnimi kraji Jugoslavije in Italije. Gospodarski dosežki podjetja so bili v nenehni rasti vse do obdobja, ko so nastale spremenjene gospodarske in politične razmere. V najboljših časih je podjetje zaposlovalo preko 500 delavcev in tako skrbelo za zaposlovanje ter razvoj kraja.