Odgovori na vprašanja v zvezi s projektiranjem in izgradnjo R CERO

04.11.2013

V priponki najdete odgovore na vprašanja krajanov , ki so jih na skupnih sestankih s projektanti in predstavniki MONG postavljali tako zainteresirani krajani kot tudi Svet KS Rožna Dolina.

odgovori

O morebitnih zaključkih in sklepih na prihdonjih sestankih vas bomo sproti sezanjali na tej strani.

Predsednik Sveta KS

Valter Vodopivec