19. seja Sveta KS

08.12.2013

v sredo, 11. 12. 2013 bo ob 20:00 uri v prostorih doma KS v Stari Gori 19. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji
DNEVNI RED

1.   Potrditev zapisnika 18. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Informacija o projektu CERO

3.   Obravnava vloge za izdajo mnenja glede prodaje zemljišča v Rožni Dolini

4.   Obravnava mnenja Statutarno pravne komisije MONG glede pobude za spremembo števila volilnih enot in s tem članov Sveta KS.

5.   Obravnava ponudbe za najem prostorov na Ajševici.

6.   Predlogi in pobude

7.   Razno

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih točk na sejo, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.