22. seja Sveta KS

23.03.2014

 

v torek, 25.3.2014 bo ob 20 uri v prostorih KS v Stari Gori 22. seja Sveta KS Rožna Dolina.

 

Predlagan je naslednji

 

DNEVNI RED 

1.   Potrditev zapisnika 21. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Obravnava pobude za ustanovitev nove KS

3.   Krajevni praznik

4.   Poročilo o prijavah programov za sofinanciranje dejavnosti društev v KS.

5.   Predlogi in pobude

6.   Razno

 Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih točk na sejo, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.