ODLOČAMO SKUPAJ - participativni proračun

19.11.2020

Predlagaj, glasuj, spremljaj!

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna boš lahko oddal/-a od 23. novembra do 18. decembra.  

Zbirali bomo predloge o porabi 500.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica za leti 2021 in 2022. Vse oddane predloge bo pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine in ali je finančno ovrednoten do 20.000 € z DDV-jem. Če predlog ustreza navedenim kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Med 11. in 17. januarjem boš odločal/-a o porabi 500.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica.  

Glasoval/-a boš lahko za oddane predloge, ki so izvedljivi, zakoniti, v občinski pristojnosti in ne presegajo višine sredstev posameznega območja participativnega proračuna. Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat.

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Nova Gorica in izvedeni v letih 2021 in 2022. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov, postopek implementacije projektov pa bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali.