Protestni shod - zapora odlagališča odpadkov - 13.12.2004

13.12.2004