z 2. seje Sveta KS - 23.12.2010

23.12.2010

ZAPISNIK 2. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 23.12.2010 v gostišču »Šterk«.

ZAPISNIK

2. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 23.12.2010 v gostišču »Šterk«.

Prisotni: Valter Vodopivec, Dragica Juretič, Laura Wanek-Curk, Borut Hvalič,
Bruno Komel, Marino Furlan, Vera Košuta

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

Prisotni so sprejeli predlagani

DNEVNI RED

1. Dogovor o načinu dela v prihodnjem letu.
2. Predlogi in pobude
3. Razno

Ad – 1
Prisotni so po obravnavi potrdili zapisnika 1. seje Sveta KS in sprejeli poročilo o izvršenih sklepih.

Ad – 2
Prisotni so izmenjali poglede o načinu dela Sveta KS v prihodnjem letu.

Ad – 3
Prisotni so obravnavali predlog športnega društva RD, da se tudi v letošnji zimi organizira smučarske izlete za krajane in ob koncu sezone tekmovanje v VSL. Predvidoma se organizira tri izlete in zaključno tekmo
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 4:
Športnemu društvu Rožna Dolina se sofinancira stroške prevoza z avtobusom za izvedbo smučarskih izletov za krajane.

G. Hvalič je ponovno opozoril na potrebo po ureditvi internetnega dostopa za potrebe krajanov na območju Ajševice, enako velja tudi za področje ob Vipavski cesti in Staro Goro.
Ponudnika storitev (KATE) se ponovno pozove, da pripravi ustrezno ponudbo za krajane.

Druge razprave pod to točko ni bilo.


Predsednik Sveta KS
Valter Vodopivec