Z novinarske konference 8.8.2013

08.08.2013

Na današnji novinarski konferenci so člani Sveta KS predstavili zbranim novinarjem težave, ki pestijo okoliške krajane zaradi širjenja smradu z odlagališča odpadkov.

spodaj je izjava, ki je bila posredovana na konferenci.

Problem neznosnega smradu, ki se širi z odlagališča odpadkov

Težave s smradom ki je posledica obratovanja odlagališča odpadkov so stare toliko kot je staro odlagališče. Res je, da se je smrad z odlagališča pojavljal redkeje in v bistveno manjši intenzivnosti, tako da je bilo sobivanje z odlagališčem kljub vsemu še znosno.

Od lanske pomladi pa postaja problem smradu, ki se širi z odlagališča iz tedna v teden večji problem za okoliške prebivalce. Intenzivnost smradu se je v zadnjem letu povečal do take mere, da predstavlja za krajane praktično nevzdržne razmere za normalno življenje. To pravico (do zdravega okolja) jim ne nazadnje zagotavlja tudi Ustava RS.

Kršenje te pravice pa pomeni tudi kršenje temeljne človekove pravice, to je pravice do čistega zraku in zdravega bivalnega okolja.

Na vsa ta dejstva je Svet KS kakor tudi organizirana skupina krajanov več krat opozorila lastnika odlagališča, to je MONG, in upravljavca oziroma koncesionarja, to je Komunalo Nova Gorica. Opozarjali ter prijavljali smo kršitev naših pravic tudi ustreznim inšpekcijam, ki pa niso ukrepale kot smo pričakovali.

Svet KS je dolgo časa v duhu »družbene odgovornosti« opozarjal pristojne na vse večji problem širjenja smradu z odlagališča, vendar več od neštetih obljub, da se bo problem v najkrajšem času razrešil nismo dobili.

V letošnjem poletju pa je zaradi vremenskih razmer smrad tako otežil življenje okoliškim krajanom, da je bilo potrebno sprejeti odločitev o zaostritvi aktivnosti, da se s takšnim početjem enkrat za vselej preneha.

Po pridobitvi uradnega pisnega odgovora, kje so vzroki za tako stanje s strani Komunale, je postalo jasno, da se problematika širjenja smradu ne bo razrešila v doglednem času.

Do takega zaključka smo prišli na podlagi ugotovitve dosedanjega poteka pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje odpadkov in na podlagi dejstva, da obratuje odlagališče brez dovoljenja že vse od leta 2007.

Da pojasnimo:

-          Komunali d.d. je veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za odlaganje odpadkov na odlagališču Stara Gora potekla 31.10.2007 (od tedaj uradno obratuje brez dovoljenja)

-          Komunala je 2.10.2006 na Agencijo RS za okolje vložila vlogo za pridobitev OVD. Vloga je bila na ARSO zavrnjena 25.7.2011, pravnomočno je bila zavrnjena 16.11.2012 (ko je Upravno sodišče zavrnilo tožbo Komunale)

-          21.12.2012 je Inšpekcija za okolje in naravo NG izdala odločbo, s katero je Komunali d.d. naložila, da mora v roku 3 mesecev prenehati odlagati odpadke. Rok se je iztekel 7.4.2013, tako da od tedaj dalje Komunala ne odlaga odpadkov, temveč jih samo obdeluje in skladišči

-          29.5. 2013 je Inšpekcija za okolje in naravo NG izdala odločbo, s katero je Komunali d.d. naložila, da mora v roku 30 dni prenehati obdelovati in skladiščiti odpadke. Zoper odločbo je Komunala vložila pritožbo, zaradi vložene pritožbe pa je Inšpekcija za okolje in naravo NG odpravila odločbo z dne 29.5.2013 in jo nadomestila z novo odločbo z dne 21.6.2013, s katero je Komunali dodelila rok za izpolnitev obveznosti (prenehanje obdelovanja in skladiščenja odpadkov) dva meseca. Odločba še ni dokončna, zoper odločbo se je pritožila Komunala, prav tako želijo vročitev odločbe občine ustanoviteljice. Inšpekcijski spis je v reševanju pred Ministrstvom za kmetijstvo in okolje

-          Vzporedno teče postopek za pridobitev OVD pred ARSO (na podlagi spremembe vloge Komunale d.d. za izdajo OVD z dne 23.1.2013).

Če povzamemo, odlagališče obratuje brez okoljevarstvenega dovoljenja že skoraj polnih šest let in očitno vsi delajo vse na zavlačevanju ter uporabljajo vsa možna pravna sredstva in postopke, da bi odložili prenehanje skladiščenja odpadkov.

V sled navedenega smo po zadnjih zaskrbljujočih informacijah, da se sploh ne ve kdaj in če sploh bo izdano okoljevarstveno dovoljenje odločili, da vas z našimi težavami seznanimo. Prosimo vas, da naš obup prenesete v eter v upanju, da bodo naša naslednja dejanja naletela pri drugih občanih na vsaj malo razumevanja za naše težave.

Ob tem, v imenu vseh prizadetih krajanov in v imenu Sveta KS, od odgovornih na MONG in Komunali Nova Gorica zahtevamo, da se začasno preneha vozit odpadke na odlagališče v Staro Goro, oziroma naj se jih vozi drugam. Zahtevamo tudi, da se takoj sanirajo razmere na območju odlagališča odpadkov in se skladiščeni odpadki odpeljejo na ustrezno mesto.

                                                                                                                            Svet KS Rožna Dolina