Nujne informacije glede cen storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda

20.12.2017

Nova Gorica, 30. november 2017 – Zaradi novih cen na položnicah za vodo, ki so nastali kot posledica z julijem uvedenih postavk, »čiščenje odpadnih vod« in »omrežnina – čiščenje«, želimo podrobneje pojasniti in dodatno utemeljiti razloge, ki so privedli do tega. V preteklih mesecih smo z upravljalcem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sicer skušali vsem občanom čim bolj konkretno predstaviti pravne podlage in izračune novih sprememb, žal je kljub temu prišlo do večjega nezadovoljstva s strani občank in občanov naše občine. Prav zaradi navedenega in v izogib nepotrebnim zavajajočim komentarjem smo se odločili, da vam v nadaljevanju celostno in na enem mestu predstavimo vse ključne informacije.

Pomembno je, da se širše zavedamo, da je skrb za čiste vode in okolje ena ključnih prioritetnih nalog naše regije in da je dolgoročno ohranjanje kakovostne in varne oskrbe prebivalcev z neoporečno vodo ter okoljsko naravnavo odvajanje in čiščenje odpadnih vod torej nujna obveznost, ki smo jo skupaj naložili upravljalcu Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Pri tem seveda ne smemo pozabiti, da smo kot dobri gospodarji zavezani, da se zbrana sredstva na osnovi amortizacije uporabijo za nadaljnji razvoj in vzdrževanje te razvejane in kompleksne infrastrukture, kar pa je zagotovo v interesu nas vseh, ki tukaj živimo.