Predstavitev OPPN Parkovšče

12.03.2018

Vabimo vas na predstavitev strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica za območje OPPN Parkovšče.

Vabimo vas na predstavitev strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica za območje OPPN Parkovšče.

Predstavitev bo v sredo, 21.03.2018 ob 16. uri, na sedežu KS Rožna Dolina, Vipavska cesta 16b, Nova Gorica.

Aleksandra Torbica
Vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo Mestne občine Nova Gorica

in Krajevna skupnost Rožna Dolina

Parkovšče.pdf