Krajevna organizacija ZB NOB Rožna Dolina

27. marca je potekala v prostorih doma KS v Stari Gori letna skupščina Krajevne organizacije Zveze borcev Rožna Dolina.

Prisotni so obravnavali in sprejeli poročilo o delu krajevne organizacije ZB, ter poročilo o poslovanju. Skupščina je izvolila tudi novo vodstvo krajevne organizacije, ki ga sestavljajo:

Marjan Leban - predsednik
Borut Lemut - podpredsednik
Evgenija Brankovič - tajnik
Rastislav Novinec - blagajnik. 

Da bi delo potekalo nemoteno, je vodstvo organizacije imenovalo poverjenike za posamezne zaselke in sicer:

  • za Ajševico - Mirka Velikonjo
  • za Staro Goro - Slavico Bavcon
  • za Rožno Dolino - Katarino Bajs, Silva Stibilja, Hedviko Hojak