Društvo upokojencev Rožna Dolina

Podatki so ažurirani na dan 20.12.2010

Osnovni podatki Društva:

Naslov: Društvo upokojencev Rožna Dolina Rožna Dolina
Vipavska cesta 16 b
5000 Nova Gorica

Tel.: 05 3025425 – predsednica Društva
DŠ: 74705822
MŠ: 2096307
TRR: 04750-0001209641 pri NKBM d.d. Področje Nova Gorica

 

Društvo upokojencev Rožna Dolina je na rednem letnem občnem zboru dne 13.03.2010 v prostorih Šterk Ajševica izvolilo naslednje člane naslednjih organov:Upravni odbor Društva:

 • Košuta Vera - predsednik
 • Lemut Ida - tajnik
 • Mužič Vera - član
 • Žbogar Emilija - član
 • Susič Helena - član
 • Kofol Darinka - član
 • Hvala Milan - članNadzorni odbor Društva

 • Bavcon Ljudmila
 • Reščič Magda
 • Pahor Jože


Namestnika

 • Pahor Aldo namestnik 1. člana
 • Susič Silvan namestnik 2. članaČastno razsodišče

 • Piculin Bojana
 • Šebenik Marjan
 • Padovan Humbert


Namestnika

 • Furlan Vilma, namestnik 1.člana
 • Ipavec Miroslava namestnik 2.člana

 

DU Rožna Dolina deluje po principu organiziranosti na območju KS Rožna Dolina in tako vključuje vsa naselja Rožne Doline, Stare Gore in Ajševice.

Osnovni nameni in cilji Društva so:

 • uresničevati težnje upokojencev, da so aktiven in enakopraven dejavnik na vseh področjih družbenega in političnega življenja
 • razvijati socialno humanitarne, kulturne, športne, družabne ter druge dejavnosti, v katerih upokojenci lahko delujejo po svojih težnjah, interesih in sposobnostih
 • prizadevati se za organizirano urejanje socialno-zdravstvenih in drugih vprašanj upokojencev

 

Svoje cilje in namene bo Društvo uresničevalo v okviru finančnih zmožnosti in na osnovi sprejetega letnega programa aktivnosti Društva, kot so; organiziranje skupnih srečanj s kulturnimi programi, posvečanje več pozornosti najstarejšim, organiziranje izobraževalnih krožkov ali delavnic, organiziranje pohodov v naravo, izletov doma ali v tujino, priprava raznih predavanj s področja zdravstvenega varstva in sociale ter drugo, kar so do sedaj v veliki meri pogrešali, vse z namenom zagotoviti tej strukturi občanov na tem območju, večjo vključitev v družabno in družbeno življenje.

 

Elektronski naslov:
E-mail: