prof.dr. Gabrijel Devetak

gabrijel devetakGABRIJEL DEVETAK (1938-2014) Rojen v Mirnu pri Novi Gorici. Tam je zaključil osemletko. Maturiral je v Ljubljani. Ob delu pa je zaključil študije za inženirja strojništva, zatem ekonomije v Mariboru. Podiplomski magistrski študij je nadaljeval na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, ki je bila prva v takratni Jugoslaviji za področje marketinga. Na isti fakulteti je 14. 1. 1980 zagovarjal doktorsko tezo z naslovom Inovacije in marketing v gospodarstvu.

V gospodarstvu je imel nad 40 let praktičnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih (TPO Batuje, Plama Podgrad, Poligalantplastik Volčja Draga, DEGA d.o.o. Nova Gorica). Od 1988 je predaval na številnih slovenskih fakultetah in visokih šolah. Za univerzitetnega izrednega profesorja za področje marketing je bil habilitiran na Univerzi v Mariboru.
Bil je stalni sodni izvedenec za inovacije in marketing z bogatimi izkušnjami in ustreznimi referencami.

Iz njegove osebne bibliografije za obdobje 1979 - 2010 beležimo okoli 1.100 bibliografskih enot v obliki strokovnih in znanstvenih člankov, razprav, mentorstev na diplomskem in podiplomskem študiju.


Izdal je 7 samostojnih knjig, učbenikov z recenzijo, v soavtorstvu pa 7 strokovnih knjig, od ketrih so štiri izšle tudi v nemščini in angleščini. Aktivno je sodeloval s strokovnimi in znanstvenimi referati na domačih in tujih mednarodnih konferencah, simpozijih, seminarjih in posvetovanjih.

Bil je nosilec in predavatelj marketinga - trženja na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, Politehniki – Univerzi Nova Gorica, Fakulteti za management v Kopru in Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju, kakor tudi na njihovih dislociranih enotah za izredni študij po vsej Sloveniji, za dodiplomski in podiplomski magistrski študij. Za njegovo ustvarjalno delo je prejel številna priznanja, pohvale in diplome. Odlikoval ga je timski pristop, kar je dokazal na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih, kjer je bil v rednem ali pogodbenem delovnem razmerju. Uspešen je bil s predavanji za redni študij na EPF Maribor in na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani.