Cenik najemnine prostorov (dnevna tarifa)

Objekti Cena krajani KS  Cena zunanji
Dom KS Rožna Dolina 50,00 € 65,00 €
Dom krajanov Stara Gora 50,00 € 65,00 €
Športno igrišče Rožna Dolina 50,00 € 65,00 €
Dom KS Rožna Dolina (dolgoročno) 3 €/ura 5 €/ura

 

Za organizacijo brezplačnih dogodkov namenjenih krajanom se prostor odda brezplačno v najem.

Društva, ki delujejo na območju KS Rožna Dolina lahko prostore uporabljajo brezplačno.

Čiščenje: V kolikor prostor ni vrnjen v brezhibnem stanju, za čiščenje zaračunavamo dodatnih 40,00 €.

Cenik velja od 12.6.2019 do preklica. Cene vsebujejo DDV.