ZAPISNIK 11. SEJE KS ROŽNA DOLINA

19.05.2016

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 11/2016
v sreda, 27.01.2016 ob 18.00
Prisotni: Boštjan Komel, Denis Marvin, Domen Šebenik, Miha Velikonja, Boža Loverčič Špacapan, Tomaž Gregorič, Aleksej Gorjup, Slavko Šuligoj
Odsotni: Borut Hvalič

Dnevni red:
1. Pregled sklepov in zapisnika 10. seje ter potrditev.
2. Določitev članov inventurne komisije ter potrditev.
3. Obravnava postopkov prodaje zemljišč v k.o. Rožna Dolina.
4. Obravnava investicij podjetja Petmar d.o.o. v objekt KS na Vipavski 16 B.
5. Predlogi in pobude.
6. Razno.

ZAPISNIK 11 SEJE KS ROŽNA DOLINA.pdf