ZAPISNIK 3. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

05.03.2019

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 3/2019
v sredo, 20.2.2019 ob 17.00 uri

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Domen Šebenik, Borut Čubej, Klavdija Židanik, Borut Hvalič, Miha Bitežnik

Opravičeno odsotni: Slavko Šuligoj, Petra Kolenc

Dnevni red:
1. Pregled sklepov in zapisnika 2. seje.
2. Poslovno poročilo.
3. Določitev cenika za oddajanje prostorov v najem.
4. Obravnava pogodb med KS Rožna Dolina in ŠD Rožna Dolina.
5. Predlogi in pobude.
6. Razno.

3 ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA 20022019.pdf