ZAPISNIK 5. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

13.07.2019

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 5/2019
v sredo, 11.6.2019 ob 16.30 uri

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Borut Čubej, Klavdija Židanik, Borut Hvalič, Miha Bitežnik, Slavko Šuligoj, Petra Kolenc

Opravičeno odsotni: Domen Šebenik

Dnevni red:
1. Pogodba med KS in ŠD Rožna Dolina,
2. Praznik frtalje,
3. Pogovor o ceniku za oddajo Doma KS Rožna Dolina,
4. Priprava predlogov za sestanek z županom MONG,
5. Predlogi in pobude,
6. Razno.

CCE07072019.pdf