ZAPISNIK 4. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

27.07.2019

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 4/2019
petek, 22.3.2019 ob 17.00

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Domen Šebenik, Borut Čubej, Klavdija Židanik, Borut Hvalič, Miha Bitežnik, Petra Kolenc, Slavko Šuligoj
Opravičeno odsotni: Boža Loverčič Špacapan

1. Predstavitev društva Zvočni izviri: cikel večerov Fri-fru-fra (improvizirana glasba)
Enkrat mesečno koncerti (Slovenija, tujina): Michelsteaterjevi večeri (akustični koncerti), s prostovoljnimi prispevki.
Sklep: Društvu ponujamo poizkusno pol leta brezplačno oddajo prostora enkrat mesečno za potrebe koncerta.
Predsednik Denis Marvin pozdravi prisotne in prebere dnevni red.
DNEVNI RED:

1. Pregled sklepov in zapisnika 2. seje.
2. Poslovno poročilo.
3. Določitev cenika za oddajanje prostorov v najem.
4. Obravnava pogodb med KS Rožna Dolina in ŠD Rožna Dolina.
5. Predlogi in pobude.
6. Razno.

4. seja KS_zapisnik.pdf