ZAPISNIK 6. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

24.09.2019

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 6/2019
petek, 4.9.2019 ob 17.00

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Domen Šebenik, Borut Čubej, Borut Hvalič, Miha Bitežnik, Petra Kolenc, Slavko Šuligoj
Opravičeno odsotni: Klavdija Židanik

DNEVNI RED:
1. Predlog finančnega načrta 2020,
2. Predlogi in pobude,
3. Razno.

CCE22092019.pdf