ZAPISNIK 7. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

02.12.2019

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 7/2019
petek, 13.11.2019 ob 18.00

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Domen Šebenik, Borut Čubej, Miha Bitežnik, Petra Kolenc, Slavko Šuligoj, Klavdija Židanik
Opravičeno odsotni: Borut Hvalič

DNEVNI RED:
1. Cenik oglasov na ograji pri igrišču Rožna Dolina,
2. Praznik frtalje 2020,
3. Dedek mraz.
4. Prostor na Ajševici,
5. Razno.

CCE01122019_0001.pdf