ZAPISNIK 8. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

25.01.2020

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 8/2020

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Domen Šebenik, Borut Čubej, Miha Bitežnik, Petra Kolenc, Klavdija Židanik
Opravičeno odsotni: Borut Hvalič,Slavko Šuligoj

DNEVNI RED:
1. Imenovanje inventurne komisije,
2. Predstavitev proračuna za leto 2020,
3. Plan za leto 2020.
4. Predlogi in pobude,
5. Razno.

CCE21012020.pdf