Sklep o preklicu odredbe

23.05.2020

Prekliče se odredba o umiku vseh ljudi iz otroških igrišč, igral in fitnes naprav na prostem. Za več informacij kliknite na spodnji pdf.

CCE22052020.pdf