ZAPISNIK 10. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

01.06.2020

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 10/2020

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Domen Šebenik, Borut Čubej, Miha Bitežnik, Klavdija Židanik, Borut Hvalič,
Opravičeno odsotni: Slavko Šuligoj, Petra Kolenc

DNEVNI RED:
1. Igrišče Rožna Dolina
2. Krajevni praznik 2020
3. Predlogi in pobude,
4. Razno.

CCE31052020_0001.pdf