ZAPISNIK 11. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

06.09.2020

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 11/2020

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Domen Šebenik, Borut Čubej, Miha Bitežnik, Klavdija Židanik, Borut Hvalič, Slavko Šuligoj.
Opravičeno odsotni: Miha Bitežnik, Petra Kolenc.

DNEVNI RED:
1. Prodaja zemljišča,
2. Uradne ure,
3. Predstavitev projekta g. Radonjič,
4. Razno.

CCE26072020.pdf