ZAPISNIK 12. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

22.10.2020

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 12/2020

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Borut Čubej, Miha Bitežnik, Domen Šebenik, Klavdija Židanik, Borut Hvalič,
Opravičeno odsotni: Slavko Šuligoj in Petra Kolenc

DNEVNI RED:

1. Predlog odloka o pokopališkem redu
2. Finančni načrt za leto 2021
3. Najem prostora Ajševica
4. Predlogi in pobude
5. Razno

12. seja KS_zapisnik.pdf