ZAPISNIK 13. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

04.03.2021

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 13/2021

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Borut Čubej, Miha Bitežnik, Domen Šebenik, Klavdija Židanik, Slavko Šuligoj
Opravičeno odsotni: Petra Kolenc in Borut Hvalič

DNEVNI RED:

1. Poročilo leta 2020
2. Plan za leto 2021
3. Telekomunikacija Vipavska Dolina
4. Predlogi krajanov
5. Razno

CCE28022021.pdf