ZAPISNIK 14. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

13.05.2021

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 14/2021

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Borut Čubej, Miha Bitežnik, Domen Šebenik, Klavdija Židanik, Slavko Šuligoj in Borut Hvalič
Opravičeno odsotni: Petra Kolenc

DNEVNI RED:

1. Ukinitev javnega dobra (dopis)
2. Ureditev ceste JP 785112
3. Ureditev doma KS RD
4. Predlogi krajanov
5. Razno

14. seja KS_zapisnik (1).pdf