ZAPISNIK 15. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

19.10.2021

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 15/2021

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Borut Čubej, Miha Bitežnik, Domen Šebenik, Klavdija Židanik, Slavko Šuligoj in Borut Hvalič

Opravičeno odsotni: Miha Bitežnik

Neopravičeno odsotni: Petra Kolenc

DNEVNI RED:

1. Predstavitev polletnega poročila
2. Predlogi krajanov
3. Razno
4. Pregled sklepov zadnje seje

15. seja KS_zapisnik.pdf