ZAPISNIK 16. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

19.10.2021

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 16/2021

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Borut Čubej, Miha Bitežnik, Domen Šebenik, Klavdija Židanik, Slavko Šuligoj in Borut Hvalič

Neopravičeno odsotni: Petra Kolenc

DNEVNI RED:

1. Pregled sklepov zadnje seje
2. Plan za leto 2022
3. Predlogi krajanov
4. Razno

16.seja KS zapisnik.pdf