ZAPISNIK 18. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

28.02.2022

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 17/2021

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Borut Čubej, Miha Bitežnik, Domen Šebenik, Klavdija Židanik, Slavko Šuligoj in Borut Hvalič

Neopravičeno odsotni: Petra Kolenc

Opravičeno odsotni: Borut Hvalič

DNEVNI RED:

1. Pregled sklepov 17. seje
2. Potrditev proračuna 2022
3. Prerazporeditev sredstev 2021
4. Večnamenski prostor Ajševica
5. Plan dela 2022
6. Pobude krajanov
7. Razno

CCE20022022_0002.pdf